(Kuvitus: illustrated faceparts?)

Yrityksen, yhteisön, tuotteen tai tapahtuman visuaalinen ilme ovat kuin kasvot – ne viestivät persoonallisuutta, arvoja sekä asennetta. Ilme herättää tunteita, ja tunteet vaikuttavat nopeasti ostopäätökseen. Kun ilme on tehty hyvin, se vakuuttaa asiakkaan omalla ammattitaidollaan sekä kyvyllä ratkaista juuri hänen ongelmansa. On siis tärkeää että sitä rakennettaessa on pohdittu huolella tahdottua vaikutusta.

Tässä on hyvä ottaa apuun ammattilainen jolla on kokemusta, ja joka ajattelee koko ilmeen tarvitsemia viestintämateriaaleja kokonaisuutena. Kun ilme puhuttelee positiivisesti ja on yhtenäinen eri medioissa, se luo luottamusta sekä tunnettuutta, joka taas tuo asiakkaita. Sen lisäksi että ilmeen tulee olla laadukas sekä houkutteleva, sen täytyy perustua omistajansa todellisiin arvoihin.

(Sisältö)

(Kuvitus: eri medioita)

Ilmeeseen voidaan sisällyttää monta eri viestintämateriaalia: logo, värimaailma, slogan, typografia, graafiset elementit, kuvamaailma, copy (tekstit), lomakkeisto (lomakkeet + kuoret), esityspohjat, verkkosivut sekä muu viestintämateriaali niin diginä kuin printtinä. Tarvittavat viestintämateriaalit riippuvat mm. yrityksen koosta, visiosta ja missiosta, kasvutavoitteesta sekä siitä mitkä ovat yrityksen markkinointi- / viestintäkanavat.

(Kuvitus: raha = laatu)

Sopivan graafisia palveluita tarjoavan tekijän löytämisessä kannattaa huomioida hinta-laatusuhde. Kaikkihan haluaisivat mahdollisimman hyvää mahdollisimman halvalla, mutta hinnasta sekä laadusta tinkimisessä on riskinsä. Halpa hinta yleensä menee käsi kädessä huonon laadun kanssa, ja huono laatu antaa palveluillesi / tuotteillesi huonon ilmeen joka ei kiinnosta. Tämä karsii potentiaalisia asiakkaita huomattavasti. Kun puhutaan ammattilaisen tarjoamasta palvelusta, halutaan ilmeen olevan myös ammattimaisen näköinen. Hyvälaatuinen visuaalinen ilme kestää aikaa, taipuu eri medioihin sekä kertoo viestisi positiivisessa sävyssä. Se on kiinnostava. Halpa tai itse tehty ilme taas houkuttelee asiakkaita jotka eivät ole valmiita maksamaan laadusta. Halpa ei kestä, se rajoittaa ilmettä sekä yrityksen potentiaalia ja ilme joudutaan uusimaan pian, jos halutaan antaa vakuuttava kuva yrityksen toiminnasta. Huomioitavaa on että pelkkä ammatillinen pätevyys tai meriitti ei takaa hyvää jälkeä. Laadukas ilme ei ole kulu, vaan sijoitus.

(Kuvitus: asiakkaalle tehty ohjeisto tai kuvitettuna ohjenivaska)

Yrityksen ilme kasataan kokonaisuutena graafiseen ohjeistoon, joka sisältää tarvittavat tiedot asioista, joista yrityksen ilme koostuu. Tämä on hyödyksi kun ilmettä käytetään esimerkiksi viestinnässä tai tuotteiden / palveluiden luomisessa ja kehittämisessä. Ohjeistus on tärkeä muistutus yritykselle itselleen miltä ilmeen tulisi näyttää tai kuulostaa. Se on suuntaviitta, polku, raamit.

LOGO, LIIKEMERKKI, TUNNUS

(Kuvitus: ”Loko + ikoni = tunnus. + Slogan/tagline)

Logo sekoitetaan puhekielessä usein liikemerkkiin, eli graafiseen elementtiin. Sana ”logo” tulee kreikankielisestä sanasta ”logos”, joka tarkoittaa sanaa. Logo on siis tekstiosuus, kun taas liikemerkki on graafinen elementti logon yhteydessä. Puhekielessä kuitenkin käytetään koko kokonaisuudesta sanaa ”logo”, vaikka sen oikea termi on tunnus. Kumpikin silti käy.

Kun mietitään yksilöllisen ja persoonallisen logon (tunnuksen) hintaa, ei joskus ymmärretä sen taustalla olevan työn määrää ja laatua sekä sen tuomaa arvoa yritykselle. Tunnuksen luomiseen kuuluu erilaisia vaiheita, jotka ovat omassa työskentelyssäni seuraavat:

(Kuvitus: kuvitettuna aikajana + eri vaiheet)

 1. Aloituspalaveri
  • Yritykseen sekä sen arvoihin, visioon ja missioon tustuminen
 2. Tutkimus: kilpailijat, markkinatilanne
 3. Brainstorming / moodboard
  • Muodot, kuviot, tyylit
  • Värimaailma
  • Typografia
 4. Vedosten esitys
 5. Valitun vedoksen viimeistely
 6. Eri värivaihtoehtojen työstö
  • (Musta ja valkoinen versio vaatii tarkempaa säätöä)
 7. Tiedostomuotojen luonti
  • PDF printtiä varten (vektori)
  • PNG digiä varten (rasteri)
  • SVG verkkosivuja varten
  • Kaikissa tiedostomuodoissa läpinäkyvä tausta

(Kuvitus: erikokoisia yrityksiä, eri identiteetti)

Hintaan vaikuttaa oleellisesti ilmeen laajuus / yrityksen koko, käyttötarkoitus ja käyttöoikeuden (selitä tarkemmin) laajuus. Mitä enemmän asioita tarvitsee huomioida, sitä enemmän se vie aikaa ja maksaa. Pienen yrityksen tarpeet ovat erilaiset kuin suuremman yrityksen, joten suunnittelun eri vaiheisiin laitettava aika on erilainen.

Ilmeen ei tule olla vain yrittäjän näköinen, vaan yrityksen sekä sen asiakaskunnan. Yritys ei ole kuningas, vaan sen asiakkaat ovat. Ilme suunnitellaan tavoiteltavia asiakkaita varten.

Visuaalinen ilme kootaan graafiseen ohjeistoon, ja sisältää mm. seuraavat asiat:

(Kaikki ei sisälly, vaihtelee pakettien mukaan)

 • Tunnuksen (logon) suunnittelu
 • Graafiset elementit
 • Typografian määrittely (logossa + markkinoinnissa käytettävät fontit)
 • Värimaailman määrittely
 • Kuvamaailman määrittely tai luominen
 • Esityspohjien määrittely (PPT)
 • Lomakkeet sekä kirjekuoret
 • Käyntikortit
 • Infograafit
 • Sosiaalisen median kanavien ulkoasu & pohjat
 • Messumateriaalit
 • Yrityksen verkkosivujen suunnittelu
 • Yritys-/tuotevideon luominen
 • Graafinen ohjeisto

Paketti 1 / Logo

Alk. 800€ + alv

Logo + 1s ohjeistus (värit, suoja-alue)

Paketti 2 / Ilme 1

Alk. 1 900€ + alv

Logo + ohjeisto (värit, suoja-alue, käyttö, fontit, graafiset elementit, 3kpl ilmeen toteutusmallia)

Paketti 3 / Ilme 2

Alk. 6 000€ + alv

Logo + ohjeisto (värit, suoja-alue, käyttö, fontit, graafiset elementit, useampi (3-6 kpl) ilmeen toteutusmalli valmiiksi vietynä, verkkosivut)

(Tulevaisuudessa lisättävä palvelu kun osaamista brändäyksessö on)

Brändikäsikirja toteutetaan kun halutaan luoda tarkempi brändi-identiteetti. +Strategiat.

Isommissa tapauksissa yritys tarvitsee myös tarkempaa strategiasuunnittelua sekä brändipajaa….yms jne

Logo is not a brand.