Asiakkaasta

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Järjestön visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Heidän tehtävänä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Suunnitelma & toteutus

Asiakkaalla oli tarve toteuttaa Yhteisöllinen kotoutuminen -hanketta varten hyvinvointityökalu, jota käytetään apuna kotoutuja-asiakkaiden elämäntilanteen kartoittamiseen. Visuaalinen työkalu auttaa käyttäjää hahmottamaan elämäntilannettaan, erityisesti silloin kun yhteistä kieltä ei ole tai osa heistä ovat luku- ja kirjoitustaidottomia tai koulun käymättömiä.

Asiakkaalla (PeLa) oli melkein valmis ajatus pizzan muotoisesta lautapelistä, jota lähdimme yhdessä yhteistyökumppanini Tuomas Kämäräisen kanssa toteuttamaan. Toin mukaan pelin toteuttamiseen liittyviä ideoita ja teknisiä ratkaisuja, jotka auttoivat Elämäni Pizza -pelin valmistumiseen. Oma panokseni oli näiden lisäksi tuotesuunnittelu sekä graafinen suunnittelu, eli pelin eri osien sekä kokonaisuuden ja ilmeen suunnittelu. Tuomaksen käsialaa puolestaan oli hymiöiden lisäksi ”slaissien” kuvitukset, joita hän toteutti yhteensä 47kpl.

Projekti lähti käyntiin palaverilla asiakkaan kanssa, jossa kävimme heidän ajatusta pelistä läpi ja varmistimme sen toteuttamiseen suunnitelman sekä aikataulun. Valitsimme myös alihankkijat, joiden kautta saimme toteutettua pelin puisen rungon sekä hymiöt (designseppala.fi), sekä kartonkiset slaissit (pinenta.fi).

Toteutetut palvelut

Valmis peli esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa marraskuussa 2019, jossa kolmessa pisteessä kävi kova kuhina ihmisten pelatessa valmista peliä. Palaute niin asiakkaan, pelaajienkin kuin yhteistyökumppanien osalta oli pelkästään positiivista, joka lämmitti myös tekijöidenkin mieltä.

  • Toteutetut palvelut Tuotesuunnittelu
  • Työkalut Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
  • Asiakas vuodesta 2019
  • Nettisivut www.pelastakaalapset.fi