Asiakkaasta

Helsingin vapaaseurakunnalla on rikas ja värikäs historia 1880-luvun lopulta lähtien. Toiminta alkoi aluksi Andreaskirkossa. Annankadulla toiminta alkoi jo vuonna 1925.

Suunnitelma & toteutus

Lähdin toteuttamaan seurakunnalle visuaalista ilmettä. Paketti sisälsi logon, värimaailman, visuaaliset elementit, typografian sekä malliesimerkkejä ilmeen käytöstä. Näiden lisäksi toteutin myös PowerPoint-pohjat lukuisilla eri versioilla.

Työ alkoi puhelinpalaverilla, jonka aikana sain hyvän ja selkeän kuvan seurakunnan arvoista sekä toiminnasta. Tämän pohjalta toteutin kaksi ehdotusta logosta, josta toinen sai selkeämmän suosion. Tätä versiota lähdin jalostamaan kohti lopullista ja valmista logoa. Logosta valmistettiin myös kansainvälistä toimintaa varten oma englanninkielinen versio.

Visuaaliseen ilmeeseen rakentui myös logon liikemerkistä jalkautunut graafinen elementti, jota voidaan toistaa eri tyyleissä ja laajuudessa. Elementtiä voidaan käyttää koko pinnan täyttävänä kuviona tai nurkassa erottuvana lisätehosteena.

Valmiista ilmeestä on helpompi toteuttaa seurakunnan mainontaan liittyvää materiaalia, kun se on huolella suunniteltu ja rajattu. Jatkossa toteutettava materiaali näyttää saman seurakunnan materiaalilta, ja erottuu muista sen avulla ja korostaa seurakunnan omaa identiteettiä.

Asiakaspalaute

“Helsingin vapaaseurakunta oli pohtinut hajanaista visuaalista ilmettään vuosia. Olimme päätyneet muutamiin yritelmiin, mutta koimme tarvetta kokonaisratkaisulle. Tämä oli mielestämme tärkeää ajatellen erityisesti uutta sukupolvea, jolle visuaalisuus merkitsee paljon. Tilasimme Marko Soinilta visuaalisen ilmeen, johon kuuluu uusi logo, fontti- ja värimaailma graafisine elementteineen. Markon kanssa oli helppo keskustella ja työstää asioita ja hänen vahvaan ammattitaitoonsa oli helppo luottaa. Marko loi seurakuntamme arvoihin ja historiaan istuvan tyylikkään kokonaisuuden, jolla viestimme ylpeinä maailman parasta sanomaa.”


Mirkka Salmensaari, Helsingin vapaaseurakunta

Toteutetut palvelut

Helsingin Vapaaseurakunnan logo vaakamallisena negatiivina sekä graafinen elementti kullan värisenä.

Helsingin Vapaaseurakunnan logo pysty- sekä vaakamallisena negatiivina sekä graafinen elementti valkoisena.

Logon fonttivalinta – ryhdikäs, selkeä sekä pehmeä. Kansainvälisen toiminnan oma versionsa sekä alla logon (tunnuksen) vaatima turva-alue.
Värivalinnat ilmentävät merellisyyttä sekä historiaa ja arvokkuutta.
Yksinkertainen malli ja ehdotus seurakunnan ilmoituksesta, jota voidaan käyttää pohjana erilaiseen ilmoittamiseen.

Malli ikkunateippauksesta, käyntikortista sekä kahvikupista.

Malli asiakirjapohjasta sekä kirjekuoresta.

Malli verkkosivujen mahdollisesta etusivusta sekä logon ja värimaailman käytöstä.
  • Toteutetut palvelut Logosuunnittelu & graafinen ohjeistus, visuaalinen ilme, PowerPoint-pohja
  • Työkalut Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign & Microsoft Powerpoint
  • Asiakas vuodesta 2021
  • Verkkosivut https://www.helsinginvapaaseurakunta.fi